Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT

Kepala Dusun Waruktengah : Sumarno; Ketua RW 01 : Muhjimun ; RT 01 – Basuki, RT 02 – Ismun, RT 03 – Tamsir, RT 04 – Sriyono, RT 05 – Sugeng, RT 06 – Supono, RT 07 – Pahlil Mustofa, RT 08 – Abdulah, RT 09 – Warno.

Kepala Dusun Tapen : Eling Subhekti ; Ketua RW 02 : Jartoyo ; RT 01 – Jaimin, RT 02 – Harjito, RT 03 – Marsudi, RT 04 – Pangat, RT 05 – Yodi, RT 06 – Purwaimin, RT 07 – Suyitno, RT 08 – Sidi, RT 09 – Jarkasi.

Kepala Dusun Karasan : Didin SM ; Ketua RW 03 : Sadirin ; RT 01 – Waji, RT 02 – Sarno, RT 03 – Sadi, RT 04 – Kusno, RT 05 – Toso.

Share and Enjoy !

Shares